เกี่ยวกับเรา

พฤกษาคลินิก ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 โดย น.พ.เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานกว่า 33 ปี
พฤกษาคลินิก มุ่งเน้นคัดสรรเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยผ่านมาตรฐานระดับสากล
เพื่อมาดูแลทุกความต้องการของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย ลดสิว หน้าใส ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
และคุ้มค่าที่สุดตามปณิธานของ น.พ. เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ที่เคยกล่าวไว้ “คำนึงถึงประโยชน์ของคนไข้ คือ หัวใจของแพทย์”

พฤกษาคลินิก เป็นคลินิกที่บริหารงานโดยแพทย์ 100% ทำให้มีการพัฒนาบุลคลากรทางการแพทย์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีการอบรมเทรนนิ่ง อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้ดูแลและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับคุณลูกค้า

วิสัยทัศน์

พฤกษาคลินิก จะเป็นคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์ความงามในประเทศไทยที่ยั่งยืน

และด้วยการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ปี 2563 เราได้เปิด “PRUKSA WELLNESS” หรือ “พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอย่างถูกวิธีภายใต้การดูแลของแพทย์และนักกายภาพบำบัด

นอกจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการดูแลผิวพรรณและความงามแล้ว เรายังมีโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอางของตนเอง เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เกี่ยวกับเรา

พฤกษาคลินิก ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 โดย น.พ.เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ตลอดระยะเวลาในการดำนินงานกว่า 33 ปี พฤกษาคลินิก มุ่งเน้นคัดสรรเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยผ่านมาตรฐานระดับสากล เพื่อมาดูแลทุกความต้องการของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย ลดสิว หน้าใส ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดตามปณิธานของ น.พ. เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ที่เคยกล่าวไว้

“คำนึงถึงประโยชน์ของคนไข้ คือ หัวใจของแพทย์”

พฤกษาคลินิก เป็นคลินิกที่บริหารงานโดยแพทย์ 100% ทำให้มีการพัฒนาบุลคลากรทางการแพทย์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมเทรนนิ่ง อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้ดูแลและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับคุณลูกค้า

วิสัยทัศน์

“พฤกษาคลินิก จะเป็นคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์ความงามในประเทศไทยที่ยั่งยืน และด้วยการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

ปี 2563 เราได้เปิด “PRUKSA WELLNESS” หรือ “พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอย่างถูกวิธีภายใต้การดูแลของแพทย์และนักกายภาพบำบัด

นอกจากธุรกิจหลัก คือ การให้บริการดูแลผิวพรรณและความงามแล้ว เรายังมีโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอางของตนเอง เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย