โปรโมชั่น

Promotion Ulthera

มาจัดการกับปัญหา “เหนียงใต้คาง” ด้วยเทคโนโลยี Ulthera

ซึ่งเป็นนวัตกรรมยกกระชับผิว ปรับรูปหน้าและกรอบหน้าให้เรียวได้รูป

ด้วยเทคโนโลยี Focused Ultrasound มาตรฐาน US การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

และมั่นใจในผลลัพธ์            

 

โปรโมชั่น 100 Shots 19,000 บาท

ถึง 31 ธันวาคม 60รายละเอียด Ulthera