ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พฤกษาคลินิก จัดกิจกรรมอบรม

พฤกษาคลินิก จัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากร
เป็นการทบทวนความรู้ เพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีการจัดอบรมทบทวนความรู้เป็นประจำทุกเดือน
 

อ่านรายละเอียด >
พฤกษาคลินิกอยากให้ทุกคนสวยขึ้น เข้ามาปรึกษาได้ที่พฤกษาคลินิกทุกสาขา