สาขา >> พฤกษาคอสเมติก

สาขาปทุมธานี

 

 

พฤกษาคอสเมติก สาขาปทุมธานี 

ติดเทสโก้โลตัส ปทุมธานี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

20/1 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 085-399-3222