สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาสยามเซ็นเตอร์

เวลาทำการ 10:00 - 22:00 น.

เลขที่ 979 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น2 โซน Food Republic ห้องเลขที่411 ถ.พระราม1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
โทรศัพท์ 02-658-1714, 081-550-5739

Time Table

วัน

 
จันทร์  
นพ. พีรพงศ์ ธาดาบุษปะ (คุณหมอพี)
อังคาร  
พญ.ณัฎฐ์ภานุดา ทวีโชติพีรธรรม (คุณหมอแอม)
พุธ  
พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่)
พฤหัสบดี  
นพ. พงศ์ธร วัฒนศิริสุข (คุณหมอธร)
ศุกร์  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ)
เสาร์  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ)
อาทิตย์  
พญ. พรทิพย์ ปัญจสิริภัทร์ (คุณหมอโบว์)