>> รางวัลและการพัฒนา

กระทรวงสาธารณสุข ติดป้าย QR Code เพื่อแสดงให้เห็นว่าพฤกษาคลินิก เป็นคลินิกเสริมความงามได้มาตรฐานและตรวจสอบได้

กระทรวงสาธารณสุข ติดป้าย QR Code เพื่อแสดงให้เห็นว่าพฤกษาคลินิก เป็นคลินิกเสริมความงามได้มาตรฐานและตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้พาคณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มายังพฤกษาคลินิก สาขางามวงศ์วาน เพื่อทำการติดป้าย QR Code บริเวณหน้าคลินิก

โดยป้ายดังกล่าวนี้ จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของพฤกษาคลินิก ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า พฤกษาคลินิก เป็นคลินิกเสริมความงาม ตามแบบมาตรฐานต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้

Gallery