>>

Cellular Pasma Program (PRP)

Cellular Pasma Program 

 
Cellular Pasma Program คือ การใช้สารสกัดพลาสม่าจากเลือดของเราเอง ที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงกว่าระดับปกติ 3- 8 เท่า โดยได้จากการสกัดเอาเกล็ดเลือดส่วนที่เป็นของเหลวที่เรียกว่า (Plasma) ด้วยวิธีการนำเลือดที่เจาะได้มาปั่นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงพิเศษ ที่รอบความถี่ที่เหมาะสม เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกเป็นรูปแบบของ PLATELET RICH PLASMA (PRP) จึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ใช่สารสังเคราะห์ ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วย Growth factor ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต และการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้น ลดการอักเสบของผิว ช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้น รูขุมขนเล็กลง ริ้วรอยจางลง ผิวตึงกระชับขึ้น 
 
 
 
 
 
 

    โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2566   

 

Cellular Pasma Program (Classic)

1 ครั้ง ราคาพิเศษ 8,500 บาท 

3 ครั้ง ราคาพิเศษ 23,000 บาท 

 

Cellular Pasma Program (Plus)

1 ครั้ง ราคาพิเศษ 12,000 บาท 

3 ครั้ง ราคาพิเศษ 30,000 บาท