>> แพทย์

กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)

Time Table

วัน

 
จันทร์  
-
-
-
อังคาร  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)
พุธ  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)
พฤหัสบดี  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)
ศุกร์  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)
เสาร์  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)
อาทิตย์  
พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)