>>

Thermage CPT Program

 "Thermage CPT Program"
 
โปรแกรมยกกระชับ หน้าแน่น หน้าเฟิร์ม หน้าเรียว V ที่ตอบโจทย์ สำหรับคุณ
 

    โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2566   

Thermage CPT 400 Shots ราคาพิเศษ 32,000 บ. 
 
Thermage CPT 900 Shots ราคาพิเศษ 49,900 บ. 
 
Thermage CPT 1,200 Shots ราคาพิเศษ 59,900 บ.