สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด (สาขาเมืองทอง)

เปิดทำการ 9.00 - 18.00 น. 
 
59/56 ซ.เมืองทองธานี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 
โทรศัพท์ 065-931-0233

Time Table

วัน

 
จันทร์  
กภ.กรรณิการ์ มะลิซ้อน (นักกายภาพบำบัด)
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)
อังคาร  
กภ.กรรณิการ์ มะลิซ้อน (นักกายภาพบำบัด)
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)
พุธ  
กภ.กรรณิการ์ มะลิซ้อน (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)
พฤหัสบดี  
กภ.กรรณิการ์ มะลิซ้อน (นักกายภาพบำบัด)
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)
ศุกร์  
กภ.กรรณิการ์ มะลิซ้อน (นักกายภาพบำบัด)
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
เสาร์  
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)
อาทิตย์  
กภ.ธิตินันท์ ศรีคะ (นักกายภาพบำบัด)
กภ.สิรธีร์ ประกอบสันติสุข (นักกายภาพบำบัด)
กรรณิการ์ จินาวรณ์ (มาซู)