>>

Thermage Program (Eyes)

 
 
"Thermage Program (Eyes)" 
 
โปรแกรมลดริ้วรอยรอบดวงตา
 

    โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม 2565   

 
Thermage Eyes 450 Shots ราคาพิเศษ 32,000 บ. 
 
Thermage Eyes 450 Shots + Botox 15 Units ราคาพิเศษ 35,000 บ. 
 
Thermage Eyes 450 Shots + Ultraformer 40 Shots ราคาพิเศษ 35,000 บ.