>> รางวัลและการพัฒนา

Merz Aesthetics Thailand โล่รางวัลอันทรงเกียรติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา "Pruksa Clinic" ได้รับเกียรติจากเมิร์ซ เอสเธติกส์ เอเชียแปซิฟิค

(Merz Aesthetics Asia Pacific) ผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม

ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องยกกระชับอัลเทอร่าจากอเมริกา และฟิลเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์

รับมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัล คือ

 

The Thailand Fastest Growth for Ultherapy Transducer presented by

MERZ AESTHETICS THAILAND โดย "Pruksa Clinic " เป็นคลินิกความงามที่มียอดใช้หัว “ Ulthera ”

เติบโตสูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2020

 

THE PLATINUM AWARD FOR MERZ FILLER presented by MERZ

AESTHETICS THAILAND โดย "Pruksa Clinic " เป็นคลินิกความงามที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ "Belotero" สูงในประเทศไทยประจำปี 2020

 

 

Pruksa Clinic ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับบริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลในครั้งนี้

และนับได้ว่าเป็นการยืนยันความเป็นหนึงในการเป็นสถานพยาบาลความงามครบวงจรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เข้ารับบริการจนอยู่มายาวนานถึง 30 ปี

 

Gallery