>> รางวัลและการพัฒนา

บรรยากาศฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (CPR & AED

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
ทีมแพทย์พฤกษาคลินิกเข้าร่วมการฝึกอบรม "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (CPR & AED")

Gallery