>>

CoolSculpting Program

CoolSculpting Program คือการกำจัดไขมันออกจากร่างกายด้วยความเย็น โดยจะปล่อยพลังงานความเย็น ภายใต้การควบคุมความเย็นติด -11 ถึง -13 °C ลงไปใต้ชั้นผิวหนังเข้าสู่ชั้นไขมัน ซึ่งควบคู่กับแรงดึงดูดสูง อุณหภูมิเย็นจัดจะเข้าไป Freeze ให้ความเย็นทำลายเฉพาะเจาะจงไปยัง "เซลล์ไขมัน" เท่านั้น เซลล์ไขมันจะค่อยๆตายไป และแปรเปลี่ยนเป็นของเสียเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง จากนั้นร่างกายจะระบายออกตามกลไกธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดูดออก ทำให้ไม่เกิดรอยแผล ในระหว่างการทำก็ไม่มีอาการเจ็บ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ยาชา เพื่อระงับอาการเจ็บปวด หลังจากทำเสร็จไม่ต้องพักฟื้น สามารถกลับไปทำงานหรือทำกิจกรรมได้ตามปกติ 
 
 
 
 
***HOT PROMOTION***
 
***1 Cycle ราคา 15,000 บาท***
 
***2 Cycles ราคา 22,000 บาท***
 
***4 Cycles ขึ้นไป ราคา Cycle ละ 9,900 บาท  ***
 
***ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 63***