>>

Mint Lift Program

ไหมมิ้นต์ลิฟท์คืออะไร?

 
ไหมมิ้นต์ลิฟท์ คือ ไหมพิเศษที่ใช้สำหรับการยกใบหน้า ซึ่งผลิตมาจาก PDO (polydioxanone) โดย PDO จะถูกออกแบบพิเศษ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยกกระชับ ปรับรูปหน้าเป็น V-Shape การยกกระชับหน้าด้วยมิ้นต์ลิฟท์ ไม่ต้องทำการผ่าตัด แค่อาศัยเทคนิคที่ถูกออกแบบขึ้นมา ทำให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคนี้ใช้แค่เพียงยาชาเฉพาะที่ เปิดจุดเล็กๆบริเวณหนังศรีษะเพื่อเกี่ยวไหม ไม่เป็นอันตรายและไม่ทำให้เป็นแผลเป็น ไม่บอบช้ำ ผู้รับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันทีหลังการรักษา 
 
 

    โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน 2565  

 

ราคาเริ่มต้นเพียง 35,000 บาท