>> รางวัลและการพัฒนา

พฤกษาคลินิกรับรางวัลการรักษาด้วยเครื่อง eMatrix มากที่สุดในปี 2019

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ตัวแทนนำเข้าเครื่อง eMatrix เข้ามอบรับรางวัล "SUBLATIVE GOLD LOVER CLUB” ให้กับพฤกษาคลินิกที่มีการใช้การรักษาด้วยเครื่อง eMatrix มากที่สุดในปี 2019 
ณ พฤกษาคลินิก สาขาเมืองทอง ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

Gallery