>> รางวัลและการพัฒนา

พฤกษาคลินิก ห่วงใย ใส่ใจคุณลูกค้า ห่างไกล Covid-19

"พฤกษาคลินิก ห่วงใย ใส่ใจคุณลูกค้า ห่างไกล Covid-19"

เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อ Covid-19 ในปัจจุบัน ทางพฤกษาคลินิก ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและให้ความสำคัญในความปลอดภัยของคุณลูกค้ามาเป็นอันดับ 1

โดยได้ออกมาตรการป้องกันต่างๆ ได้แก่
บริการเปิดประตูให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการ
บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการ
ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาล "ทุกชั่วโมง"
เปลี่ยนแผ่นรองเตียง "ทุกครั้ง" สำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน
บริการหวีที่ผ่านการฆ่าเชื้อ สำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน
แนะนำขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับคุณลุกค้าทุกท่าน พร้อมบริการน้ำยาล้างมือที่ได้มาตรฐาน

Gallery