>> รางวัลและการพัฒนา

Kick off year 2020 กับงานปลุกยักษ์ โดยอาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์

ในวันที่ 14 มกราคม 2563

อาจารย์ สว่าง รงคะศิริพันธ์ วิทยากรชื่อดัง ได้ให้เกียรติมาแนะนำพนักงานประจำพฤกษาคลินิกในหัวข้อ "ปลุกยักษ์นักขาย ปลดล็อคจิตใต้สำนึก"

เนื่องจากพฤกษาคลินิกใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกท่าน จึงได้มีการจัดอบรมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการลูกค้าพฤกษาคลินิกโดยเฉพาะเลยค่ะ

Gallery