>> รางวัลและการพัฒนา

พฤกษาคลินิกรับรางวัล Award of Appreciation 2019

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพฤกษาคลินิกได้ใช้ผลิตภัณฑ์แท้จากบริษัท Allergan บริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิต Filling Substance และ Botulinum Toxin

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัท Allergan จึงได้จัดงาน Allergan Beauty Decoded ขึ้นที่โรงแรม Conrad Bangkok

เพื่อมอบรางวัล Award of Appreciation 2019 ให้แก่พฤกษาคลินิก ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แท้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยคุณปิยนุช พริ้งพร้อม รองกรรมการผู้จัดการพฤกษาคลินิกได้เป็นตัวแทนขึ้นไปรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ

Gallery