>> รางวัลและการพัฒนา

Mo-May Golf Charity 2019

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดปทุมธานี

คุณหมอเศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ นำทีมพฤกษาคลินิกร่วมจัดงานกอล์ฟการกุศล Mo-May Golf Charity 2019

โดยงานนี้มีโปรกอล์ฟระดับโลกอย่าง นางสาวโมรียา จุฑานุกาล ผู้จัดตั้งมูลนิธิโมรียา-เอรียา จัดงานกอล์ฟการกุศล Mo-May Golf Charity 2019 ขึ้นมาโดยจะนำรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครเข้าแข่งขัน ไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิโมรียา-เอรียา เพื่อนำไปช่วยเหลือมูลนิธิที่ขาดแคลนหรือนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาคตค่ะ

Gallery