>> รางวัลและการพัฒนา

ภาพบรรยากาศ AMI Exchange (Allergan Medical Institute Exchange) ที่พฤกษาคลินิกสาขาเมืองทองธานี

รวมภาพบรรยากาศ AMI Exchange (Allergan Medical Institute Exchange) ที่พฤกษาคลินิกสาขาเมืองทองธานี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
กับ Prof.Dr.Reha Yavuzer (Plastic Surgeon) จากประเทศ Turkey และทีมแพทย์พฤกษาคลินิก

Gallery