>> รางวัลและการพัฒนา

Special Workshop : The Latest Advances in Aesthetics & Cosmeceuticals by Mitchel P. Goldman

ทีมแพทย์ประจำพฤกษาคลินิค นำโดยนพ. เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ได้เข้าร่วม Special Workshop : The Latest Advances in Aesthetics & Cosmeceuticals by Mitchel P. Goldman, MD Dermatologist in San Diego, California

Gallery