>>

ขาวเรียว ลดน่องใหญ่

          การฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเข้าไปยังบริเวณกล้ามเนื้อของน่องที่มีลักษณะปูดหรือนูนออกมา โบทูลินั่มท็อกซินจะเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อที่บริเวณดังกล่าวคลายตัว และทำให้น่องมีขนาดที่เล็กลง ส่งผลให้น่องเรียวสวยตามต้องการ และจะเริ่มเห็นผลการรักษาภายใน 4-6 สัปดาห์  และผลการรักษาอยู่ได้นานประมาณ 4-6 เดือน

พฤกษาคลินิก ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม  2562

 

Dysport น่อง 100 Units 21,900 บาท