>> รางวัลและการพัฒนา

ทีมงานพฤกษาคลินิกเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ ในหัวข้อเรื่อง เปลี่ยนเพื่อก้าวด้วยแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ

ทีมงานพฤกษาคลินิกได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ จาก Merz Aesthetics Thailand อีกครั้ง โดยครั้งนี้อาจารย์ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง

เปลี่ยนเพื่อก้าวด้วยแนวคิดแบบเจ้าของกิจการ (Change to move forward with entrepreneur mindset)

ซึ่งให้ความเข้าใจในเรื่องของ สถานะที่บุคคลรู้สึกต่อสิ่งที่เป็นวัตถุ และ ไม่ใช่วัตถุว่าเป็นของเรา ซึ่งมีผลทั้งทางด้านอารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมกับสิ่งที่ได้เป็นเจ้าของ

โดยทางทีมงานพฤกษาคลินิกจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้าพฤกษาคลินิกทุกท่านต่อไป

และอีกครั้งที่ทางพฤกษาคลินิกต้องขอขอบคุณ Merz Aesthetics Thailand ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกเช่นเคย

Gallery