>> รางวัลและการพัฒนา

พฤกษาคลินิกได้รับรางวัล คลินิกชั้นนำในการใช้ Filler จาก Restylane Filler ประจำปี 2018

พฤกษาคลินิกได้รับรางวัล คลินิกชั้นนำในการใช้ Filler จาก Restylane Filler ประจำปี 2018

ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

Gallery