>> รางวัลและการพัฒนา

ทีมพนักงานพฤกษาคลินิก เข้าร่วม อบรม Merz Product และ อบรม “อ่านใจลูกค้า....ขายพุ่ง บริการรุ่ง

ทีมพนักงานพฤกษาคลินิก ได้เข้าร่วม
อบรม Merz Product จาก คุณหมอประจำของ Merz Aesthetics Thailand และ
อบรม “อ่านใจลูกค้า....ขายพุ่ง บริการรุ่ง โดยวิทยากร : อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ 
ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ. สำนักงานเมืองทองธานี
 
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้พนักงานของพฤกษาคลินิกมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ Merz Aesthetics Thailand มากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ในการให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้รับความประจับใจมากยิ่งขึ้น 
และทางพฤกษาคลินิก ต้องขอขอบคุณ Merz Aesthetics Thailand สำหรับกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ

Gallery