>> รางวัลและการพัฒนา

พฤกษาคลินิก เข้าร่วมรับรางวัลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Botox และ Filler ของ Allergan

พฤกษาคลินิก เข้าร่วมรับรางวัลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Botox และ Filler ของ Allergan มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ในปี 2018 (Certified Clinic Allergan Valued Customer )

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ.The Glass House at Park Of Nai Lert

Gallery