>> รางวัลและการพัฒนา

Pruksa Clinic ร่วมสนับสนุน "กิจกรรมชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 3"

Pruksa Clinic ร่วมสนับสนุน "กิจกรรมชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 3" 

จัดโดย สถาบันประสาทวิทยา

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักที่ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการรักษามากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป

ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ. กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

#ชักอยากจะวิ่ง # สถาบันประสาทวิทยา

Gallery