>> รางวัลและการพัฒนา

อบรมทีมแพทย์โดย Dr. Dario Bertossi

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พฤกษาคลินิกได้มีโอกาสเชิญ Dr. Dario Bertossi
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติก ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จากประเทศอิตาลีซึ่งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
รวมไปถึงได้มีการไปสาธิตฝึกสอนทั่วโลก ได้มาให้คำปรึกษาและอบรมทีมแพทย์ของพฤกษาคลินิกอย่างใกล้ชิด ที่สาขานวมินทร์

Gallery