บริการของเรา >> กระชับสัดส่วน

อาร์เอฟ คอนทัวร์

การให้ความเย็นในปริมาณที่เหมาะสมแก่เซลล์ไขมันใต้ผิวหนัง และรักษาระดับความเย็นนั้นไว้ระยะหนึ่งจนเซลล์ไขมันใต้ผิวหนัง และรักษาระดับความเย็นนั้นไว้ระยะหนึ่งจนเซลล์ไขมันแข็งตัว หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน เซลล์ไขมันจะเริ่มเกิดกระบวนการ apoptosis และภายใน 14 วัน ระบบน้ำเหลืองจะเริ่มกำจัดเซลล์ไขมันที่ตายแล้ว ออกจากร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ไขมันไม่สามารถกลับมาเพิ่มจำนวนได้อีก มีผลให้จำนวนเซลล์ไขมันลดลงและชั้นไขมันบางลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผลการรักษาจะเริ่มชัดเจนในสัปดาห์ที่ 6 และดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนถึง 2-4 เดือน