บริการของเรา >> เติมวิตามิน

ไอวี แอนติ เอจจิ้ง

สูตร Anti Aging หรือ Modified Myers' Cocktail

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทางเลือกแบบป้องกันว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ที่ดี ปลอดภัยอีกทั้งยังไม่เคยพบผลข้างเคียงที่อันตราย
 

ประโยชน์ที่ได้จาก Modified Myers' Cocktail