บริการของเรา >> ผมและขน

เลเซอร์กำจัดขน

Light Sheer คืออะไร?

Light Sheer เป็น Diode Laser ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกำจัดขนทุกบริเวณบนร่างกาย ได้แก่ รักแร้ บิกินี่ หน้าแข้ง
หนวด เครา หน้าอกแผ่นหลังและขา Light Sheer เป็นเลเซอร์กำจัดขนที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดขนได้ละเอียดถี่ถ้วน
และรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีในการกำจัดขนรักแร้
 

ชื่อบริการ เครื่อง Suprano, DSL

ราคาปกติ / บาท

3 แถม 2 (ครั้ง) / บาท

1. หนวด หรือคาง

2,000

6,000

2. รักแร้

5,000

15,000

3. ขอบบิกินี่

8,000

24,000

4. เครา และคาง

10,000

30,000

5. บิกินี่ทั้งหมด

10,000

30,000

6. เลือกได้ 1 บริเวณ จากหน้าแข้ง 2 ข้าง หรือทั้งแขน 2 ข้าง

10,000

30,000

7. เลือกได้ 1 บริเวณอก หรือ ไหล่

10,000

30,000

8. ทั้งขา

20,000

60,000

9. ทั้งขาบน-ล่าง หรือหลังช่วงบน-ล่าง

20,000

60,000

 

ชื่อบริการ เครื่อง IPL ราคาปกติ / บาท 4 แถม 1 (ครั้ง) / บาท 8 แถม 3 (ครั้ง) / บาท 10 แถม 5 (ครั้ง) / บาท

1. หนวด หรือคาง

1,500 6,000 12,000 15,000
2. เครา และคาง 2,000 8,000 16,000 20,000
3. รักแร้ 2,000 8,000 16,000 20,000
4. ขอบบิกินี่ 4,000 16,000 32,000 40,000
5. บิกินี่ทั้งหมด 6,000 24,000 48,000 60,000