>> สาระความสวย

ความลับของการ “ยกกระชับ”

ความลับของการ “ยกกระชับ”
 
ริ้วรอยและความหย่อนคล้อยของใบหน้า ไม่ได้เกิดจากชั้นผิวอย่างเดียว เมื่อเริ่มมีอายุปัญหาของความหย่อนคล้อยมักจะมีสาเหตุหลักมาจากชั้นกล้ามเนื้อ SMAS และ Muscle of Face แล้วแต่ละชั้นมีส่วนที่ทำให้ผิวหย่อนคล้อย ดังนี้
 
ชั้นกล้ามเนื้อ SMAS และ MUSCLE OF FACE
 
ชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นกล้ามเนื้อส่วนบน มีลักษณะเป็นพังผืดหนา อยู่ระหว่างชั้นไขมันใต้ผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทนต่อแรงโน้มถ่วงได้น้อย เมื่อเริ่มมีอายุกล้ามเนื้อชั้นนี้จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผิวหย่อนคล้อย เกิดริ้วรอยและไม่สามารถพยุงใบหน้าของเราไว้เหมือนเดิมได้
 
ถ้ายกกระชับแค่ผิวหน้า แต่ปัญหาจริงๆอยู่ที่ชั้น SMAS ผิวก็จะกลับมาหย่อนคล้อยเหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวชั้น SMAS ที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดริ้วรอย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  เมื่อชั้น SMAS ยกกระชับขึ้น จะส่งผลให้ชั้นผิวหนังกระชับขึ้นด้วยค่ะ
 

Muscle of Face หรือชั้นกล้ามเนื้อใบหน้า จะอยู่ระหว่างกระดูกโครงหน้าและชั้นของผิวหนัง ซึ่งมีหน้าที่หลักๆ 2 ส่วนคือ ส่วนที่แสดงความรู้สึกทางสีหน้า  ถ้ามีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าบ่อยๆ ทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวตลอดเวลา จนเกิดริ้วรอย ส่วนที่เกี่ยวกับการเคี้ยว หากมีการเคี้ยวอาหาร ต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวมาก เหมือนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงและมีขนาดใหญ่ขึ้น

 
เพื่อแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งค่ะ