สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาอารีย์

เปืดทำการ 11:00 - 20:00 น.

 เลขที่ 34 คอนโดยสวดี ชั้น1 ซ.พหลโยธิน7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 
โทรศัพท์ 02-270-0545, 086-342-2330

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ. ธนวรรณ ศิริสุข (คุณหมอหนึ่ง)
อังคาร  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม)
พุธ  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ)
พฤหัสบดี  
พญ. พรทิพย์ ปัญจสิริภัทร์ (คุณหมอโบว์)
ศุกร์  
นพ. ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช (คุณหมอหยุ่ง)
เสาร์  
พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่)
อาทิตย์  
พญ. ชุดา วงษ์เลิศมงคล (คุณหมอจุ๊)