สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

เวลาทำการ 11:00 - 20:00 น.
 
เลขที่ 189 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 
โทรศัพท์ 02-489-6946-7, 086-347-0427

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ. ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ (คุณหมอแป้งหมี่)
อังคาร  
นพ. ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช (คุณหมอหยุ่ง)
พุธ  
พญ. พรทิพย์ ปัญจสิริภัทร์ (คุณหมอโบว์)
พฤหัสบดี  
พญ. ชลิตา ชนะ (คุณหมออิงค์)
ศุกร์  
นพ.ชำนาญ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอจิ๋ว)
เสาร์  
พญ.ณพิศ เฉลิมสุวิวัฒนาการ (คุณหมอแก้ว)
อาทิตย์  
นพ.สุวิจักขณ์ ตั้งสิรพัฒน์ (คุณหมอป๋อง)