สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาเดอะไนน์ พระราม 9

เวลาทำการ 12:00 - 20:00 น.
 
เลขที่ 999/4 อาคาร E ชั้น 2 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

LINE OA CLICK
 
โทรศัพท์ 02-056-7861, 082-328-9991

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ) ว.34838
อังคาร  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ) ว.34838
พุธ  
ดร.พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่) ว.43990
พญ.สุธาสินี รัตนาภิรัต (คุณหมอไอซ์) ว.66417
พฤหัสบดี  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม) ว.32370
ศุกร์  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม) ว.32370
เสาร์  
พญ. ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ (คุณหมอแป้งหมี่) ว.43304
อาทิตย์  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม) ว.32370