สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาเดอะไนน์ พระราม 9

เวลาทำการ 12:00 - 20:00 น.
 
เลขที่ 999/4 อาคาร E ชั้น 2 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 
โทรศัพท์ 02-056-7861, 082-328-9991

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ. ชนิดา กุลมาโนชวงศ์ (คุณหมอกิ๊ฟ)
อังคาร  
นพ.ชำนาญ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอจิ๋ว)
พุธ  
นพ.สุวิจักขณ์ ตั้งสิรพัฒน์ (คุณหมอป๋อง)
พฤหัสบดี  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม)
ศุกร์  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม)
เสาร์  
พญ. ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ (คุณหมอแป้งหมี่)
อาทิตย์  
นพ. อติชาต หยงสตาร์ (คุณหมอปาล์ม)