สาขา >> พฤกษาคลินิก

สาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก

เวลาทำการ 11:00 - 20:00 น.

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก เลขที่ 125 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
 
โทรศัพท์ 02-245-5398-99, 081-611-6260

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ.ญาณิศา ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอกิฟท์)
อังคาร  
นพ. พงศ์ธร วัฒนศิริสุข (คุณหมอธร)
พุธ  
นพ. ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช (คุณหมอหยุ่ง)
พฤหัสบดี  
นพ.ชำนาญ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอจิ๋ว)
ศุกร์  
พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่)
เสาร์  
นพ. ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช (คุณหมอหยุ่ง)
อาทิตย์  
พญ. ปัธวีร์ ทิพย์ทวีชาญ (คุณหมอแป้งหมี่)