สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาเดอะสตรีท รัชดา

เวลาทำการ 11:00 - 20:00 น.

เลขที่ตั้ง 139 ชั้น 1 ห้อง 120 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

LINE OA CLICK
 
โทรศัพท์ 02-245-5399, 081-611-6260

Time Table

วัน

 
จันทร์  
พญ.ญาณิศา ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอกิฟท์) ว.27132
อังคาร  
นพ. พงศ์ธร วัฒนศิริสุข (คุณหมอธร) ว.13690
พุธ  
พญ.สุธาสินี รัตนาภิรัต (คุณหมอไอซ์) ว.66417
ดร.พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่) ว.43990
พฤหัสบดี  
นพ.ชำนาญ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอจิ๋ว) ว.23314
ศุกร์  
ดร.พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่) ว.43990
เสาร์  
นพ. ไพฑูรย์ ว่องวุฒิเวช (คุณหมอหยุ่ง) ว.13040
อาทิตย์  
พญ.สุธาสินี รัตนาภิรัต (คุณหมอไอซ์) ว.66417