สาขา >> พฤกษาคลินิก & พฤกษาคลินิกกายภาพบำบัด

สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เวลาทำการ 12:00 - 20:00 น.

เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น2 โซนเซ็นทรัล ห้อง 012A ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

LINE OA CLICK
 
โทรศัพท์ 02-958-5536, 081-550-6264

Time Table

วัน

 
จันทร์  
นพ. พงศ์ธร วัฒนศิริสุข (คุณหมอธร) ว.13690
อังคาร  
พญ. นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (คุณหมอหนอยแน่) ว.43990
พุธ  
พญ. ชลิตา ชนะ (คุณหมออิงค์) ว.55282
พฤหัสบดี  
พญ.ญาณิศา ลิ่วเจริญศักดิ์กูล (คุณหมอกิฟท์) ว.27132
ศุกร์  
นพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ (คุณหมอบอส) ว.67043
เสาร์  
พญ. ชลิตา ชนะ (คุณหมออิงค์) ว.55282
อาทิตย์  
พญ.อิสริยา สัมภวะผล (คุณหมอแพท) ว.63706