>> แพทย์

นพ. เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ว.13075

ประวัติการศึกษา

• 2529 : แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2522 : มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
• 2519 : ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการอบรม

• Dermatolology Fellow, Lion-Suphannahong Dermatolomgic Clinic 

• International Dermatmology Fellow, American Academy of dermatology

• Certificate in Trainer for Botox cosmetic technique, Allergan

• Certificate in Thermage procedure

• Certificate, Advanced Course, European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Paris 2004

• Certificate in Lipodissolve injection, Austria 2005

• Certificate in Laser-Lypolysis, Italy 2006

สมาชิก

• สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

• เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

• สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งสหรัฐอเมริกา (International Member, American Academy of Dermatology)

ประวัติการทำงาน

• ผู้ก่อตั้ง พฤกษาคลินิก คลินิกดูแลผิวพรรณความงาม 

• ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด 

• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพฤกษาคลินิก

Time Table

วัน

 
จันทร์  
-
-
-
อังคาร  
สาขาสุขุมวิท 39
พุธ  
-
-
-
พฤหัสบดี  
สาขาสุขุมวิท 39
ศุกร์  
สาขาสุขุมวิท 39
เสาร์  
-
-
-
อาทิตย์  
สาขาสุขุมวิท 39