>> แพทย์

นพ. เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ ว.13075

ประวัติการศึกษา
• 2529 : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2522 : มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
• 2519 : ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• Dermatolology Fellow, Lion-Suphannahong Dermatolomgic Clinic 
• International Dermatmology Fellow, American Academy of dermatology
• Certificate in Trainer for Botox cosmetic technique, Allergan
• Certificate in Thermage procedure
• Certificate, Advanced Course, European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Paris 2004
• Certificate in Lipodissolve injection, Austria 2005
• Certificate in Laser-Lypolysis, Italy 2006

สมาชิก
• สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
• เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
• สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งสหรัฐอเมริกา (International Member, American Academy of Dermatology)

ประวัติการทำงาน
• ผู้ก่อตั้ง พฤกษาคลินิก คลินิกดูแลผิวพรรณความงาม 
• ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาสกินแคร์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพฤกษาคลินิก

Time Table

วัน

 
จันทร์  
-
-
-
อังคาร  
สาขาสุขุมวิท 39
พุธ  
-
-
-
พฤหัสบดี  
สาขาสุขุมวิท 39
ศุกร์  
สาขาสุขุมวิท 39
เสาร์  
-
-
-
อาทิตย์  
สาขาสุขุมวิท 39